Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie:

lek. wet. Roman Domański
powiatowy lekarz
rdomanski@piwmlawa.pl
lek. wet. Karolina Tomaszewska
z-ca powiatowego lekarza, ins. ds. zdr. zwierz. i zwal. ch. zak.
karolinatomaszewska@piwmlawa.pl
ins. wet. Anna Józwik
ins. ds. mat. biologicznego
annajozwik@piwmlawa.pl
lek. wet. Angelika Kwiatkowska
ins. ds. pasz oraz ubocz. prod. zwierz.
angelikakwiatkowska@piwmlawa.pl
ins. wet. Aneta Osiecka
ins.ds. wymogów wzajemnej zgodności i IRZ
anetaosiecka@piwmlawa.pl
lek. wet. Dorota Piskorska
ins. ds. zdr. zwierz. i zwal. ch. zak.
dorotapiskorska@piwmlawa.pl
lek. wet. Magdalena Sokołowska
ins. ds. ochrony zwierząt
magdalenasokolowska@piwmlawa.pl
tech. wet. Edward Teodorczak
star. wet. kontr. sanitarny
edwardteodorczak@piwmlawa.pl
lek. wet. Czarosław Trochimiuk
ins. ds. hig. śr. poch. zwierz.
czaroslawtrochimiuk@piwmlawa.pl
Piotr Laskowski
Inspektor Ochrony Danych
p.laskowskiiodo@wp.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2020
Data modyfikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry