bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięć zwierząt

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie:

lek. wet. Roman Domański
powiatowy lekarz
lek. wet. Karolina Tomaszewska
z-ca powiatowego lekarza, ins. ds. zdr. zwierz. i zwal. ch. zak.

lek. wet. Czarosław Trochimiuk
ins. ds. hig. śr. poch. zwierz.

ins. wet. Aneta Osiecka
ins.ds. wymogów wzajemnej zgodności i IRZ
lek. wet. Angelika Kwiatkowska
ins. ds. pasz oraz ubocz. prod. zwierz.
tech. wet. Edward Teodorczak
star. wet. kontr. sanitarny
lek. wet. Katarzyna Chmielewska
ins. ds. hig. śr. poch. zwierz.
ins. wet. Anna Józwik
ins. ds. mat. biologicznego
lek. wet. Magdalena Sokołowska
ins. ds. ochrony zwierząt
lek. wet. Dorota Piskorska
ins. ds. zdr. zwierz. i zwal. ch. zak.
Piotr Laskowski
Inspektor Ochrony DanychOpublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Piotr Baran
Dokument z dnia: 05.10.2010
Dokument oglądany razy: 9 911